אודות

​​החברה הכלכלית לפיתוח טבריה היא למעשה חברת הבת של העירייה דירקטוריון החכ"ל מונה 9 חברים ההרכב מחולק  ל-1/3  נבחרי ציבור 1/3  עובדי עירייה ו-1/3 מקרב הציבור בהם עפ"י התקנון משמש ראש העירייה כיו"ר דירקטוריון החברה הכלכלית.

תחומי פעילותה של החכ"ל טבריה בתחומים רבים:

לחכ"ל יש מכרז מסגרת המכיל את הקבלנים אשר נבחרו במכרז לביצוע עבודות פיתוח ועבודות בינוי, מכרזי החברה יוצאים דרך החכ"ל ונפתחים דרך ועדת מכרזים של החכ"ל.

תחומי ​הפעילות:

 • התקשרות מול הרשות להפעלת אתרים
  1. חוף "גנים"
  2. חוף "נפרד"
  3. בריכת שחייה עירונית
  4. דוכני הטיילת
  5. קבוצת הגינון השיקומי
 • ניהול פרויקטים:
  1. תחבורה
  2. מפעל הפיס
  3. רמ"י
  4. משרד השיכון
  5. משרד הכלכלה 
  6. נגב גליל
  7. עיריית טבריה​